Firma Kredyty Robert Rabenda 42-224 Częstochowa ul.Starzyńskiego 1/115 o numerze NIP 949-149-50-90 Regon 151490091 KNF RPK003952 informuje, że jako pośrednik kredytowy współpracuje z firmami: Fines, Helikon, UnilinkCash i jest umocowany do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem i zawieraniem umów o dany produkt finansowy.

ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA KREDYTOWEGO