Regulamin

Strona ojkredyty.pl nie wysyła żadnych Państwa danych do instytucji finansowych. Strona ojkredyty.pl nie zbiera Państwa żadnych danych oraz ich nie zapisuje. Strona ojkredyty ma wyłączone ciasteczka cookie. Portal ma charakter informacyjny, nie gromadzi, ani nie przetwarza żadnych danych osobowych. Materiały, informacje i dane publikowane w serwisie ojkredyty.pl nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej. Ponadto nie stanowią reklamy ani rekomendacji do zawarcia umowy z którymkolwiek bankiem lub instytucją finansową, którego przedmiotem będą produkty finansowe lub jakiekolwiek inne produkty, o których mowa w serwisie. Strona ojkredyty.pl ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty bankowej. Firma Kredyty Robert Rabenda 42-224 Częstochowa ul.Starzyńskiego 1/115 o numerze NIP 949-149-50-90 Regon 151490091 KNF RPK003952 informuje, że jako pośrednik kredytowy współpracuje z firmami: Fines, Helikon, UnilinkCash i jest umocowany do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem i zawieraniem umów o dany produkt finansowy.